Mitä osteopatia on?
Ostepatiasta löydät lisää tietoa muun muassa Suomen Osteopaattiliiton sivuilta www.suomenosteopaattiliitto.fi. Alla oleva teksti on tiivistelmä Osteopaattiliiton sivuilta löytyvästä osteopatian kuvauksesta.

Perusajatuksena kokonaisvaltaisuus
Osteopatian isä Andrew Taylor Still uskoi, että ihminen on luotu täydelliseksi kokonaisuudeksi ja että ihminen koostuu kehosta, mielestä ja hengestä, jotka tulisi käsittää kokonaisuutena. Keho on itsesäätävä, itseparantava ja sillä on pyrkimys terveyteen. Rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa nähden. Osteopaattinen hoito perustuu näiden pääperiaatteiden ymmärtämiseen.

Lantio on kehon kivijalka
Osteopatiassa katsotaan lantion olevan selkärangan perustusta, aivan kuten rakennuksessa on kivijalka. Pienikin kallistuma tai kiertymä aiheuttaa jännitteitä koko rangan alueelle häiriten kehon toimintaa ja siirtäen jännitystä luustolle, sidekudoksille ja lihaksille. Lopputuloksena on ryhtivirheitä sekä nivel- ja lihaskipuja, koska lihakset yrittävät korvata häiriintyneen luisen kehyksen tehtävää joutuen työskentelemään jatkuvasti ja väsyvät ylläpitäessään kehon pystyasentoa. Tästä syystä lantion asennon korjaaminen on erittäin tärkeää monissa kehon ongelmissa.

Kivun syy löytyy usein muualta
Kipu on seuraus kehon reagoimisesta häiriöön. Se on oire, jonka syy on lähes aina kehossa muualla kuin missä kipu tuntuu ja kertoo häiriötilan olemassaolosta. Tästä syystä on aina tärkeää hoitaa keho kokonaisuudessaan, eikä vain oireileva alue. Paraneminen on kehon itsesäätelymekanismin ominaisuus, hoitajan on vain poistettava esteet ja annettava tälle mekanismille mahdollisuus toimia.

Tavoitteena kehon rytmin palauttaminen
Kehon kaikille toiminnoille on ominaista rytmisyys, kuten sydämen ja hengityksen rytmi, vatsan peristaltiikan ja aivo-selkäydinnesteen rytmi. Tästä syystä myös hoidon suorittamisessa on tärkeää rytmisyys,
jolla vahvistetaan asiakkaan kehon omaa rytmiä tai palautetaan kadotettu rytmi. Käsiä ja jalkoja vipuvarsina käytettäessä tuotetaan pehmeää, hoitavaa ja ongelma-alueeseen kohdistettua voimaa, joka palauttaa lempeästi liikkeen lukkiutuneisiin kehon niveliin ja nikamiin.
“Ihminen on luotu
täydelliseksi kokonaisuudeksi”
- Osteopatian isä, A. T. Still -